Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy
Herb Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy

Niedziela 21.10.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rodzaje spraw rozpoznawanych przez Kolegium

       Samorządowe kolegia odwoławcze, są organami wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 23) i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.), w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. W sprawach, o których mowa wyżej, kolegia są organami właściwymi w szczególności do rozpatrywania:

  • odwołań od decyzji,
  • zażaleń na postanowienia,
  • żądań wznowienia postępowania,
  • stwierdzania nieważności decyzji.

        Na podstawie przepisów szczególnych kolegia są właściwe do rozpatrywania wniosków w sprawach aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych oraz zmiany stawek procentowych tych opłat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Anna Stejka
Udostępnił:
Anna Olejnik
(2003-07-08 16:15:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Olejnik
(2016-01-14 12:50:44)
 
 
ilość odwiedzin: 160219

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X